Aantal registraties door deelnemende instellingen

Hieronder vindt u pdf-documenten met het aantal registraties per maand.

De documenten bevatten statistieken over het aantal registraties dat is gedaan per instelling, evenals het totaal. De statistieken worden maandelijks gepubliceerd.

Deze cijfers zijn ook terug te vinden voor de gewenste periode onder de rode box genaamd Statistieken (kies rapporten).

Status: IN ONTWIKKELING