Vragen en antwoorden

Klik op een vraag om het antwoord te krijgen.

Is het nodig om de andere parameters zoals bijvoorbeeld cognitie (MMSE), depressie (Cornell) of persoonlijkheid (HAP) te meten?

Ja, als vervolgonderzoek kan dit zinnig en noodzakelijk zijn in overleg met de psycholoog.

Kunnen alle disciplines (hulpverleners) zich inschrijven in het STIP-APP-register? Zijn er specifieke vereisten wat betreft basiskennis van degenen die observeren met behulp van het NPI-instrument (Neuropsychiatric Inventory)?

Om informatie in de STIP-APP te kunnen registreren, moet je succesvol hebben deelgenomen aan de Beheerder (administrator) opleiding van 5 dagdelen. Alle professionals nemen echter deel aan het zorg- en registratieproces van een cliënt, dat wil zeggen werken mee aan de beoordeling met behulp van de NPI-schaal, aan de brede analyse (DSA-scan) en aan het ontwerp van het integrale behandelplan. Kortom het proces van klinisch redeneren in 5 fasen. De norm is dat 80% van het interdisciplinaire team de opleiding van 5 dagdelen heeft gevolgd. Iedereen die de cliënt goed kent en bij de zorg betrokken is, kan de NPI-NH-schaal gebruiken, ongeacht de discipline. Samenwerking tussen verschillende disciplines is nodig om een eenduidig en compleet/integraal beeld te krijgen en om de juiste, werkzame interventies te kunnen kiezen, uit te voeren en te evalueren. Het is de Beheerder met het certificaat administrator die de feitelijke registratie op de computer doet. Hij/zij kan alle informatie direct of achteraf invoeren.

Welke instellingen kunnen de STIP-APP-webapplicatie gebruiken?
De STIP-APP is een hulpmiddel ter ondersteuning van instellingen die werken met mensen met dementie volgens de richtlijn van Verenso/NIP/V&VN: De  STIP-Methode De meeste cliënten zijn bewoners met dementie en vergelijkbare ziektebeelden. De STIP-APP wordt zowel gebruikt in de thuiszorg, dagopvang/-behandeling, Geriatrische Revalidatie als in de langdurige intramurale zorg.
Kunnen mantelzorgers inloggen in de STIP-APP-webapplicatie?

Dit is niet mogelijk. Mantelzorgers kunnen uiteraard wel via het account van de zorgmedewerker samen met de medewerker de resultaten bekijken.

Hoe vaak moet je de NPI en andere meetinstrumenten afnemen?

De NPI en mogelijke oorzaken vul je minimaal 1x per 6 maanden in (liefst door de getrainde Beheerder van de afdeling zelf). De eerste keer zo snel mogelijk (Fase A ‘Identificatie’ van het klinisch redeneren). In het interdisciplinaire team bespreek je bij het vaststellen van het behandelplan (Fase C van het klinisch redeneren) bij welke cliënten de NPI en andere meetinstrumenten eerder dan 6 maanden op nieuw wordt afgenomen.

Wie mogen de NPI en andere meetinstrumenten afnemen?

Iedereen die in de afname van de NPI getraind is. Om er goed mee te werken is het van belang dat degene die het dichtst bij de client staat/werkt dit doet, om de uitkomsten interdisciplinair te bespreken en al dan niet een brede scan uit te voeren (Fase B van het klinisch redeneren: brede DSA-scan).