Werken met de webapplicatie

Een tool om mee te werken

Een van de voordelen van het werken met de webapplicatie is dat je als interdisciplinair team een duidelijkere, meer doordachte structuur krijgt om mee te werken. Je krijgt een tool die het werk kan vergemakkelijken met:

  • ‘probleem gedrag’ observeren mbv NPI;
  • mogelijke achterliggende oorzaken van ‘probleem gedrag’ analyseren;
  • een individueel interdisciplinair behandelplan schrijven;
  • persoonsgerichte interventies en benaderingen uitvoeren;
  • het effect van de interventies op ‘probleem gedrag’ evalueren.

Hoe te werken met de STIP-APP is in de dagelijkse praktijk verschillend en elk afdelingsteam kan het gebruik ervan aanpassen aan zijn eigen situatie. In de trainingen die we geven aan (toekomstige) Beheerders in het interprofessionele team, brengen we de ervaringen en goede voorbeelden over die we je kunnen aanbevelen om mee te werken. Observatie van gedrag wordt gedaan met behulp van een observatieschaal, Neuro Psychiatric Inventory, NPI-NH, die het mogelijk maakt om objectief te beoordelen hoe vaak ‘probleem gedrag’ voorkomt en hoeveel het de persoon met dementie treft (Fase A van klinisch redeneer procedure). Na de invulling wordt een analyse gemaakt van mogelijke achterliggende oorzaken door middel van een brede DSA-scan (Fase B van klinisch redeneren) op basis van o.a. een goede, diepgaande Biografie.

Persoonsgerichte en geïndividualiseerde benadering/ interventies

De zorg voor mensen met dementie moet gebaseerd zijn op het feit dat elk individu, ondanks zijn ziekte,  zoveel mogelijk zijn eigen leven kan (blijven) leiden. De verpleging moet persoonsgericht zijn en de benadering moet individueel zijn afgestemd. Om hierin te slagen is veel kennis nodig; zowel over dementie als over de persoon die wordt verzorgd. Hier is het echte levensverhaal van de cliënt een belangrijk puzzelstuk – lees hierover meer op de pagina “Levensverhaal/Biografie”. Als het gaat om het bedenken van geïndividualiseerde benaderingen/interventies, krijgen we soms vragen of er geen lijst met standaard voorstellen voor is, omdat het soms moeilijk is om met goede ideeën te komen. We zijn terughoudend met gestandaardiseerde benaderingen, omdat ze meestal niet werken en omdat het risico bestaat dat we de individuele manier van denken verliezen.

Evaluatie – Hoe weet ik dat wat ik doe een positief effect heeft?

De STIP-APP ondersteunt de evaluatie door het hele klinisch redeneerproces te herhalen. Je begint met het maken van een nieuwe invulling met de NPI- NH-schaal (liefst bij de familie/mantelzorger), waarmee je het resultaat van de laatste meting kunt vergelijken met de nieuwe. Alle 5 fasen (A t/m E) van de klinisch redeneer procdure worden opnieuw doorlopen. Door het hele proces regelmatig en waar nodig te herhalen, krijg je meetbare resultaten. Als je je werk niet evalueert, is het ook moeilijk om een ​​resultaat te laten zien en dit is belangrijk vanuit meerdere aspecten. Het belangrijkste is dat het voor de persoon met dementie is; heeft het geholpen wat we hebben gedaan of moeten we het op een andere manier doen. Het is belangrijk dat het verplegende personeel en alle betrokken disciplines gezamenlijk het resultaat kunnen zien; deels om bevestiging te krijgen van het effect dat, maar ook om samen betrokken te zijn. Voor management kunnen de statistieken die uit de webapplicatie kunnen worden samengesteld, gebruikt worden voor bijvoorbeeld verbetering, kwaliteitszorg en het vergelijken van de resultaten met andere afdelingen, instellingen of landelijke resultaten. Maar dit is natuurlijk ook interessant voor het gehele interprofessionele team.Hieronder tonen we twee powerpointsessies zodat u zich beter kunt oriënteren in het werken met de tool.

Dagdeel 1 Helma (uitleg BPSD + NPI)
Dagdeel 1 Helma (uitleg BPSD + NPI)