Training voor beheerders

Training voor beheerders (verplicht)

Wanneer de instelling heeft besloten om van de STIP-APP gebruik te maken, wordt u ingeschreven voor een uit 5 dagdelen bestaande beheerders/ basis opleiding bij de Breederode Hogeschool in Rotterdam. De deelnemers aan de training vormen bij voorkeur een interdisciplinair team van een afdeling. Het team moet altijd minimaal bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden, gedragscoach/SPH’er – social worker en afdelingsmanager. Wij raden echter ook aan dat ook andere professionals deelnemen, zoals vak-therapeut, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker etc.

Het doel van de basis training voor beheerders is verschillend voor de diverse professionals. Meer hierover leest u op het tabblad “Om de STIP-APP webapplicatie op te starten”.

Kosten

De cursuskosten bedragen € 500,- per deelnemer. De aanmelding is bindend maar kan worden overgedragen aan een andere persoon.

Kosten voor literatuur, reis en accommodatie zijn niet inbegrepen.

Andere educatieve mogelijkheden in het land (opleiding voor beheerders)

Gecertificeerde trainers kunnen trainingen organiseren in hun “eigen” instelling/regio. Informatie over deze cursussen wordt lokaal verspreid. Informatie over welke instellingen hun eigen gecertificeerde docenten hebben, is te vinden op het tabblad Contact.

Training voor gecertificeerde trainer

Deze training van 20 dagdelen (Leergang psychiatrische psychogeriatrie/ De STIP-Methode) is bedoeld voor degene die optreedt als gecertificeerd trainer voor STIP-APP Nederland. Hierna kan je zelf een Beheerder/ basis training organiseren binnen je eigen instelling. Om gecertificeerd trainer te worden en te blijven gelden er speciale eisen ten aanzien van het verwerven en op peil houden van je gedegen kennis & ervaring t.a.v. Probleemgedrag op het niveau van de Verenso/NIP/V&VN richtlijn. Hiervoor dient een formele functie aanstelling te worden geregeld door je werkgever.

Lees alle informatie op het tabblad  “Gecertificeerde trainer” zorgvuldig door voordat u zich inschrijft voor de Leergang. Zie ook de website van Breederode Hogeschool. Actuele data en notificatie worden gedaan vanaf die laatste site (www.breederode.nl).

Kosten

De cursuskosten van de gecertificeerde (inclusief accreditatie punten) Leergang psychiatrische psychogeriatrie/ De STIP-Methode (20 dagdelen) bedragen € 2.900 per deelnemer. De aanmelding is bindend maar kan worden overgedragen aan een andere persoon.

Kosten voor literatuur, reis en accommodatie zijn niet inbegrepen.

Terugkomdagen

Om goed op de hoogte te blijven is er tevens een jaarlijkse terugkomdag in Rotterdam voor gecertificeerde trainers.

Kosten

De cursuskosten voor de terugkomdag bedragen € 200 (exclusief eventuele literatuur, reis en accommodatie)