Gecertificeerde trainer

STIP-APP Nederland/Stichting Wetenschap Balans maakt gebruik van gecertificeerde trainers, deels om de toegankelijkheid van onderwijsmogelijkheden in het hele land te vergroten, maar ook omdat er iemand nodig is die ondersteuning en hulp kan bieden bij de inzet in de instelling.

Als gecertificeerd trainer ben je de schakel tussen STP=APP Nederland en de gebruikers binnen een afgesproken gebied (instelling, regio, etc.). Je bent onder meer verantwoordelijk voor het geven van Beheerder/ Basis trainingen en voor het ondersteunen van de implementatie op de afdeling. Een leuke en belangrijke functie waarin je jouw kennis, kunde en ervaring inzet om te ondersteunen bij het ontwikkelen van een interdisciplinaire en integrale benadering van psychogeriatrische problemen bij kwetsbare ouderen. Je versterkt de vaardigheden van verschillende disciplines om volgens de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso/ NIP V&VN 2018 te kunnen werken om goede resultaten te behalen.

De taak om als gecertificeerd trainer op te treden moet wel goed doordacht en langdurig zijn en formeel geregeld in de instelling. De functie kost de nodige tijd en het is belangrijk dat je hiervoor binnen je bestaande dienstverband tijd en geld krijgt, daar er geen vergoeding is vanuit STIP-APP Nederland.

Hoe word je een gecertificeerd trainer?

Alvorens de opdracht als gecertificeerd trainer op zich te nemen, is het belangrijk dat er een lange termijn en goed doordachte planning gemaakt is m.n. over wat de opdracht inhoudt en hoeveel tijd de opdracht in beslag neemt. Vooraf heb je de verplichte Beheerder/Basis training succesvol gevolgd.

Je hoeft niet per se zelf een beheerder te zijn, hoewel dit een voordeel is. Daarna volg je de Certificeringstraining (Leergang psychiatrische psychogeriatrie/ De STIP-Methode). Deze training omvat 20 dagdelen verdeeld over 10 dagen te Rotterdam en wordt verzorgd door Breederode Hogeschool.

Kosten

De cursuskosten van de Leergang psychiatrische psychogeriatrie bedragen € 2.900 per deelnemer. De aanmelding is bindend maar kan worden overgedragen aan een andere persoon. Gratis annuleren is mogelijk tot twee maanden voor aanvang van de Leergang. Hierna worden de volledige annuleringskosten in rekening gebracht.

Kosten voor literatuur, reis en accommodatie zijn niet inbegrepen.

Vereisten om een gecertificeerde trainer te worden

Hoe meld ik me aan voor de Gecertificeerde Training/ Leergang psychiatrische psychogeriatrie/ De STIP-Methode?

Voordat je jezelf aanmeldt voor de Certificeringstraining, willen we dat je de informatie op deze pagina zorgvuldig leest en dat je een gedegen persoonlijke missie en een langetermijnplanning voor je afdeling /instelling op papier hebt gezet. De aanvraag is persoonlijk.

Noot

Om goed op de hoogte te blijven is er tevens een jaarlijkse terugkomdag in Rotterdam voor gecertificeerde trainers. De cursuskosten voor de terugkomdag bedragen € 200 (exclusief eventuele kosten voor literatuur, reis en accommodatie).