Implementeren en uitvoeren

Het woord “implementeren” betekent iets invoeren in een bestaande situatie of praktijk/ in een manier van werken. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we iets willen veranderen, vaak een gebruikelijke manier van werken met als doel dat het nieuwe werken ons nieuwe dagelijkse manier van doen wordt. Implementatie van de STIP-APP en de STIP-Methode is een langer durend proces, geen éénmalige gebeurtenis. Om iets in beweging te krijgen, moeten zowel degenen die de veranderingen aanbrengen als diegenen die willen veranderen gemotiveerd zijn. Wanneer voldoende mensen gemotiveerd zijn, begint de daadwerkelijke veranderingsfase, die kort kan zijn voor kleine veranderingen of lang (tot twee jaar) voor grote veranderingen zoals het implementeren van een andere aanpak van Probleemgedrag zoals de STIP-Methode.
Op het moment dat de verandering deel uitmaakt van het natuurlijke dagelijkse werk en als de werknemers het gevoel hebben dat ‘we dit altijd hebben gedaan’, is de verandering gestabiliseerd en geïmplementeerd op de afdeling. Dan spreken we van de uitvoeringsfase. Veel mensen hebben de verwachting dat nieuwe goede methoden zich vanzelf verspreiden en dat degenen die zijn opgeleid in een nieuwe methode deze ook zullen gebruiken. Dit is echter niet de realiteit. Goede voorwaarden voor een succesvolle implementatie zijn onder meer:
 • Dat er een gedeelde behoefte is aan wat moet worden geïmplementeerd en een verlangen naar verandering.
 • De ondersteuning, inzet en interesse van de beslisser/afdelingsmanager zijn fundamenteel van belang.
 • Dat je de tijd krijgt om de nieuwe methoden te leren en dat er geduld is om op lange termijn te denken.
 • Zichtbare (tussentijdse) resultaten moeten beschikbaar zijn voor iedereen die bij een verandering betrokken is.
 • Dat je evalueert en feedback ontvangt over wat je doet.

Tips om de implementatie van de STIP-APP-webapplicatie te vergemakkelijken:

 • Informatie voor alle betrokken medewerkers, aangezien iedereen betrokken moet zijn en zich betrokken moet voelen.
 • Benoem twee sleutelfiguren/ BPSD-beheerders per afdeling.
 • Onderwijs voor iedereen (inclusief online onderwijs).
 • Duidelijk tijdschema voor acties en resultaten (zogenaamde mile stones).
 • Begin op kleine schaal met kleine direct succesvolle dingen.
 • Regelmatig feedbackmomenten van en aan managers en ander personeel organiseren.
 • Zoek of organiseer een interdisciplinaire groep medewerkers om de resultaten en lay-out van de webapplicatie in het algemeen te bespreken.

PM: Denk aan de 8 stappen van Kotter; twee dia’s, bevorderende en belemmerende factoren.

Klik op de dia om te vergroten.
Klik op de dia om te vergroten.