Goede voorbeelden

We delen graag ‘Tips & Advies’ en goede voorbeelden van hoe de STIP-APP in combinatie met de STIP-Methode succesvol kan worden geïmplementeerd en gebruikt in de reguliere zorg. Als je ervaringen hebt die je wilt delen, goed of minder succesvol, mail ons dan!

Dit kunnen goede voorbeelden zijn op individueel niveau, suggesties voor goed werkende zorg interventies, praktijkervaringen of andere ervaringen die je met ons wilt delen. Misschien heb je enkele wijzigingen aangebracht in de routines van de afdeling of heb je bijgedragen aan een meer gestroomlijnd zorgproces? Heb je bijgedragen aan een meer gestroomlijnd zorgproces?

Stuur uw opmerkingen in een e-mail info@swbalans.nl

Houd er rekening mee dat alles wat je deelt, zo moet worden geschreven dat een persoon niet kan worden geïdentificeerd of direct kan worden herkend. Zendt nooit persoonlijke informatie mee. Deel gerust ’screenshots‘ van de NPI-scores of scores van voor- en na metingen – en dergelijke, maar zorg ervoor dat het geanonimiseerd is.